Implantologie

Implantologie

Určité ztráty zubu anebo zubů lze řešit pomocí zavedení implantátu do čelistní kosti. Implantologie je chirurgický zákrok, kdy je do vhodné kosti zaveden bioinertní šroub. Implantát sroste s kostí a vytvoří s ní pevné spojení. Na takto ukotvený implantát lze připevnit různé druhy zubních náhrad.

Implantát může sloužit pro upevnění korunky, což je velmi dobré řešení pro vyplnění mezery v chrupu po ztrátě vlastního zubu zkažením nebo úrazem. Na větší množství implantátů lze připevnit i můstek. Tím lze nahradit větší mezery mezi zuby a případně i úplně nahradit ztracený chrup v celé čelisti. Velká přednost můstků na implantátech je jejich pevnost a nepohyblivost vůči plastové zubní náhradě.

Na menší počet implantátů lze zhotovit také „zacvakávací systém“ pro snímací náhrady. Toto řešení je velmi vyhledávané při ztrátě všech zubů v dolní čelisti, jelikož se jím dosahuje nejlepší stability plastové náhrady v ústech.

Implantáty jsou velmi dobře a stabilně fungující náhrady. Životnost implantátu velmi výrazně ovlivňuje úroveň čištění zubů a kouření pacienta. Na našem pracovišti nezavádíme implantáty pacientům s dlouhodobě špatnou ústní hygienou. Kuřákům implantáty zavadíme jen za podmínky, že pacient akceptuje rizika s tím spojená.

Uvažuji o implantátu

Uvažujete-li o implantátu je dobré neotálet s jeho zavedením. Čím déle je ztracen původní zub, tím více ubývá vlastní kost, jejíž dostatečné množství potřebujeme k zavedení implantátu. Pro zavedení implantátu je také důležité důkladné plánování. Před implantací probíhá konzultace – provedeme potřebné rtg snímky, vyhodnotíme stav v ústech. Poté s vámi prokonzultujeme možnosti ošetření, délku léčby, cenový plán a zodpovíme vaše otázky.