Rentgenologie

Rentgenologie

Využití rentgenů v zubní ordinaci výrazně zvyšuje diagnostické schopnosti (nález kazů, nevyhovujících situací,…) Studie uvádějí, že až 60% zubních kazů nelze najít pouhým okem lékaře. Na zubech je velké množství velmi nepřehledných míst, a právě tato místa si můžeme zkontrolovat pomocí rentgenových snímků.

Intraorální rentgeny

Všechny naše ordinace jsou vybaveny malým rentgenovým zařízením, kterým zhotovujeme snímky malých skupin zubů. Při vstupním vyšetření zhotovujeme sérii cca 12 snímků, abychom si ozřejmili vstupní situaci. Během některých preventivních prohlídek provádíme snímkování zadních zubů. Tyto rentgeny jsou vhodné pro prokazování mezizubních kazů, zlomenin zubů, průběhu a stavu kořenů.

OPG

Na tomto snímku máme zobrazeny všechny zuby včetně struktur, které s nimi sousedí tedy kost čelisti, čelistní dutinu a čelistní klouby. Tento snímek provádíme u vstupního vyšetření, v intervalech potřeby a před chirurgickou extrakcí osmiček. Dle ceníku zhotovujeme i pro cizí pacienty a lékaře.

CBCT (3D rtg)

Všechny výše uvedené typy rtg snímků podávají dvourozměrný obraz podobně jako klasické fotky. CBCT umožňuje získat mnohem více informací. Díky této metodě je možná prostorová rekonstrukce snímkované oblasti. Tento snímek umožní například zrekonstruovat stav kosti, proto jej využíváme zejména při plánování implantací. Dle ceníku zhotovujeme i pro cizí pacienty a lékaře.